Zakazan nastavak 27. REDOVNE sjednice Općinskog vijeća Travnik
Zakazan nastavak 27. REDOVNE sjednice Općinskog vijeća Travnik
Aktuelno

Zakazan nastavak 27. REDOVNE sjednice Općinskog vijeća Travnik

Zakazan je nastavak 27. redovne sjednice Općinskog vijeća Travnik, koja će se održati 09.08.2019. godine (PETAK), u 9,00 sati, u Velikoj sali Općine Travnik.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

 

Dnevni red

 

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Travnik za period 01.01. – 30.06.2019.g. uz obrazloženje i Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Općine Travnik za period 01.01.-30.06.2019.godine
2. Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. – 30.06.2019. godine uz analitičku karticu i donošenje zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetske rezerve za period 01.01. do 30.06.2019. godine
3. Rebalans Budžeta Općine Travnik za 2019.g. uz obrazloženje i Prijedlog Odluke o usvajanju Rebalansa Budžeta Općine Travnik za 2019.godinu
4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Općine Travnik za 2019.godinu
5. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Bašbunar“
6. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Goleš“
7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji rada na parkiralištima kojim upravlja JP „Stan“ d.o.o. Travnik
8. Zaključak o prihvatanju Inicijative za donošenje Odluke o uspostavljanju Grada Travnika
9. Nacrt Strategije za mlade
10. Rješenja o dodjeli zemljišta
a) Sadik Crnac
b) Elči Ibrahimpašina Medresa
c) Preuzimanje zemljišta u korist Općine Travnik
11. Izvještaj o radu Skupštine JKP „Trebišnjica“ d.o.o. Travnik
12. Izvještaj o radu Skupštine JP RV „Plava voda“ d.o.o. Travnik
13. Izvještaj o radu Skupštine JP „Stan“ d.o.o. Travnik
14. Informacija o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2018./2019. godinu
15. Informacija o realizaciji Akcionog plana zaštite prava djece u kontaktu sa Zakonom u općini Travnik

 

PREDSJEDAVAJUĆA
OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

Vlatka Lovrinović, dipl. teolog, s.r.

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!