Vlada SBK/KSB dala saglasnost za izgradnju kanalizacionih mreža Alihodže, Ilovača-Skok i Slimena-Polje
Aktuelno

Vlada SBK/KSB dala saglasnost za izgradnju kanalizacionih mreža Alihodže, Ilovača-Skok i Slimena-Polje

Na danas održanoj, 68. sjednici u Travniku, Vlada Srednjobosanskog kantona je na osnovu prijedloga Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova donijela Odluke o izgradnji kanalizacionih mreža u tri travnička naselja.

U nastavku pogledajte današnji detaljni izvještaj sa ove sjednice.

Na prijedlog Zavoda za zdravstveno osiguranje, Vlada SBK je dala saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2017.godinu.

Na prijedlog Zavoda za zdravstveno osiguranje, Vlada SBK je dala saglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK za 2017.godinu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede

– Realizacija primarnog cjevovoda dijelom u Ul. Patriotska i dijelom u Ul. Kalinska, na području općine Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 25.743,31 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

– Odluka o utrošku sredstava za zamjenu vanjske stolarije u O.Š. „Vitovlje“ Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.560,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Yavuz Company“ d.o.o. Srebrenik, P.J. Nova Bila,

– Odluka o utrošku sredstava za krečenje unutrašnjih prostorija u O.Š. „Bila“ Vitez, odlukom se izdvaja iznos od 4.999,97 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica,

– Odluka o utrošku sredstava za rekonstrukciju mokrog čvora u O.Š. „Kalibunar“ Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 7,017,89 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o utrošku sredstava za nabavku školskog namještaja, učila, tehničke opreme i opremanje kabineta u O.Š. „Nova Bila“ Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 12.928,50 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Tristar-Inn“ d.o.o. Sarajevo,

– Odluka o utrošku sredstava za zamjenu podova u O.Š. „Fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.999,87 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica,

– Odluka o utrošku sredstava za ugradnju etažnog grijanja u O.Š. „Pajić Polje“ Pajić Polje, odlukom se izdvaja iznos od 6.363,90 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Dadic Promet“ d.o.o. Bugojno,

– Odluka o dodjeli ugovora za rekonstrukciju krovne konstrukcije u O.Š. „Braća Jezerčić“ Jajce, ugovor će se dodijeli ponuđaču „Kula Mont“ d.o.o. Zenica, sa visinom ponude od 62.644,73 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo:

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova za projekat „Završetak izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Alihodže“, MZ Rudnik, općina Travnik, konkurentskim postukom uz e-aukciju, ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 9.918,32 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci „Izgradnja kanalizacijske mreže Ilovača-Skok“, općina Travnik, konkurentskim postupkom uz e-aukciju, ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 14.219,60 KM,

– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci „Izgradnja kanalizacijske mreže Slimena – Polje“ općina Travnik, konkurentskim postupkom uz e-aukciju, ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-I.U.T Haskić“ d.o.o. Vitez, sa visinom ponude od 19.112,36 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, dala slijedeće saglasnosti:

– Saglasnost za pokretanja procedure nabavke opreme za digitalizaciju radio veze u Policijskoj stanici Donji Vakuf i Policijskoj stanici Kreševo u iznosu 33.000,00 KM, putem Otvorenog postupka,

– Saglasnosti za pokretanje procedure nabavke specifične digitalne opreme za lokacije za izdavanje osobnih dokumenata, procjenjena vrijednost navedene opreme iznosi 30.000,00 KM,

– Saglasnost za trajno rješavanje problema zagrijavanja zgrade PS Bugojno priključenja na gradsku toplanu.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je usvojila Izvještaje Odjela za internu reviziju Ministarstva financija, a koji se odnose na:

a) Revizija potraživanja kod svih proračunskih korisnika na dan 31.12.2016.godine,

b) Revizija potraživanja i razgraničenih prihoda po osnovu naknada za koncesije u 2016.godini u Ministarstvu gospodarstva i Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

c) Revizija razgraničenih namjenskih prihoda proračuna na dan 31.12.2016.godine.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:

– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2017. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja, odlukom se izdvaja iznos od 40.842,00 KM, sredstva će se raspodijeliti kako slijedi: naknada štete vlasnicima životinja – 2.925,00 KM, zdravstvena zaštita životinja veterinarskim stanicama 36.778,00 KM i kolateralni troškovi 1.139,00 KM,

– Odluka izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva u 2017. godini), odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva su namijenjena za pomoć organizacije „“6. Sajma obrta, poduzetništva i turizma SBK 2017“.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci za projekat „Nastavak izgradnej kanalizacijske mreže u MZ Kandija (Žuljeve kuće), općina Bugojno, konkurentskim postupkom uz e-aukciju ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik I.D.A.“ d.o.o. Vitez sa visinom ponude od 12.261,60 KM.

Ured Vlade SBK/KSB za evropske integracije,fondove, odnose s javnošćui kvalitet prema međunarodnom standardu

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!