Aktuelno

Univerzitet u Travniku na mapi EU projekata

Međunarodna suradnja u području visokog obrazovanja predstavlja važan aspekt institucionalnog djelovanja u smislu razvoja kapaciteta internih i eksternih faktora koji osnažuju korelacije koje djeluju na principu građenja zajedničkih vizija, usmjeravaju kvalitet visokog obrazovanja njegovoj istraživačkoj svrsi, te grade mrežu jedinstvenih partnerskih odnosa u polju poboljšanja raznih segmenata društvenog života.

Univerzitet u Travniku (Edukacijski fakultet i Fakultet za tehničke studije) postali su prepoznatljivi na mapi Evropske unije, projekata na polju visokog obrazovanja. Kroz integrisanje i ojačavanje koraka u procesu Akreditacije međunarodna suradnja je postala veoma važan aspekt na koji se menadžment fakulteta determinisao. U relativno kratkom periodu dobivena su dva Erasmus+ projekta u kojem je Edukacijski fakultet u jednom nosioc, a u drugom partner zajedno sa Fakultetom za tehničke studije Univerziteta u Travniku na polju jačanja kapaciteta Visokog obrazovanja „Capacity Building“. Velika lepaza partnerskih odnosa otvorila se sa mnogim zemljama poput: Ujedinjeno Kraljevstvo, Rumunija, Slovačka, Hrvatska, Austrija, Belgija, Armenija, uz mnoge Institucije visokog obrazovanja i ministrstva iz naše zemlje.

Prvi „Kick off meeting“ u projektu ERASMUS+ „Development and Implementation of Social Dimension Strategies in Armenia and Bosnia and Herzegovina through Cross-regional Peer Learning/INCLUSION” čiji je nosioc država Armenija, održan je u Yerevanu ( glavnom gradu) gdje su se sastale partnerske i programske zemlje (UK, BiH, Armenija, Belgija,Austrija). Razgovaralo se o radnim paketima unutar jedne godine realizacije projekta, operacionalizacije i uključivanja socijalnih dimenzija (SD) u okviru visokog obrazovanja. Univerzitet u Travniku je dobio vodeću ulogu u procesu diseminacije projekta zajedno sa domaćinom ovogodišnjeg „KICK OFF-a“ American University of Armenia.

Slijedeći korak je host priprema „KICK OFF“ meetinga u Travniku, gdje je domaćin Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku u okviru drugog ERASMUS + projekta„Introducing competence-based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina-TEACHER”.

Grad Travnik se može slobodno pohvaliti da se nalazi na „mapi“ EU projekata zahvaljujući Univerzitetu u Travniku koji je prepoznao važnost umrežavanja u prostoru djelovanja Evropske unije i poticanja kvalitete razvoja, osiguranja trajnosti i dugovječnosti pozitivnih promjena koje nastaju provedbom projekta, ali i osiguranja da projekti budu smješteni u kontekst i problematiku zajednice u kojoj se provodi.

Univerzitet u Travniku

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!