Arhiva

Raspored radara u Travniku (VII)

Policijska stanica Travnik dostavila nam je mjesečni raspored rada njihovog mobilnog uređaja za mjerenje brzine, TraffiPatrol XRD na području općine Travnik za VII mjesec 2012. godine. Vozačima i pored ovoga sugerišemo da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, te vožnju i odstojanje između vozila prilagode uslovima na putu.

01.07.2012. godine:

07:00-09:00 – Turbe
11:00-13:00 – Dolac na Lašvi
15:00-16:00 – Han Bila – Rudnik Bila
17:00-18:00 – Turbe
18:00-19:30 – Gornji Dolac

02.07.2012. godine:

07:00-09:00 – Pode – Lager
10:00-12:00 – Han Bila – Rudnik Bila
13:00-14:00 – Nova Bila
15:00-16:30 – Turbe
17:00-19:00 – Vitovlje

03.07.2012. godine:

07:00-09 :00 – Kalibunar
10:00-12:00 – Nova Bila
13:00-14:30 – Dolac na Lašvi
15:00-17:00 – Turbe
17:00-18.00 – Donje Putićevo
18:00-19:30 – Gornji Dolac

04.07.2012. godine:

07:00-09:00 – Karaula
10:00-12:00 – Bjelo Bučje
13:00-14:00 – Donje Putićevo

15:00-17:00 – Dolac na Lašvi
17:00-19:00 – Nova Bila

05.07.2012. godine:

07:00-10:00 – Turbe
11:00-13:00 – Nova Bila
13:00-14:00 – Dolac na Lašvi
15:00-16:30 – ul. Šehida
17:00-18:00 – Kalibunar
18:00-19:30 – Dolac na Lašvi

06.07.2012. godine:

07:00-09:00 – Nova Bila
10:00-11:00 – Donje Putićevo
12:00-14:00 – Vitovlje
15:00-17:00 – Turbe
17.30-19:00 – Dolac na Lašvi

07.07.2012. godine:

07:00-09:00 – Turbe
10:00-12:00 – Dolac na Lašvi
12:00-14:00 – Donje Putićevo
15:00-17:00 – ul.Šehida
17:00-19:00- Kalibunar

08.07.2012. godine:

07:00-10:00 – Kalibunar
11:00-13:00 – Dolac na Lašvi
13:00-14:30 – Nova Bila
15:00-17:00 – Turbe
17:00-19:00- ul-Šehida

09.07.2012. godine:
10:00 – 12:00 – Kalibunar
12:30 – 14:30 – Šešići
15:00 – 17:00 – Kalibunar
19:00 – 20:30 – Nova Bila

10.07.2012. godine:

07:00-09:00 – Turbe
10:00-12:00 – Nova Bila
13:00-14:00 – Dolac na Lašvi
15:00-16:30 – Kalibunar
17:00-18:30 – Mehurić
19:00-20:00 – Dolac na Lašvi

11.07.2012. godine:

08:00-10:00 – Donje Putićevo
10:00-12:00 – Kalibunar
12:30-14:00 – Dolac Na Lašvi
15:30-17:00 – Mehurić – Lager
17:00-18:00- Han Bila
19:00-20:00- Kalibunar

12.07.2012. godine:

07:00-09:00 – Dolac na Lašvi
09:00-11:00- Kalibunar
12:00-14:30 – Nova Bila
15:00-17:00 – Šešići
17:30-19:00 – Vitovlje

13.07.2012. godine:

08:00-10:00 – Turbe
10:00-12:00 – Kalibunar
12:00-14:00 – Dolac na Lašvi
15:00- 16:00- Nova Bila
17:00- 18:30 – Karaula
19:00- 20:00 – Šešići

14.07.2012. godine:

07:30-09:00 – Han Bila – Rudnik Bila
10:00-12:00 – Lager
13:00-14:30 – Dolac na Lašvi
15:30-17:00 – Mehurić
17:30-19:00 – Kalibunar
19:00-20:30 – Turbe

15.07.2012. godine:

07:00-09:00 – Nova Bila
10:00-11:00 – Karaula
11:00-12:00 – Bjelo Bučje
13:00-14:00 – Turbe
15:30- 17:30- Dolac na Lašvi
18:00 -19:00 – Mehurić
19:00-20:30 – Han Bila

16.07.2012. godine:

07:00-09:00 – Kalibunar
10:00-12:00 – Dolac na Lašvi
13:00-14:30 – Nova Bila
15:00-17:00 – Turbe
17:00-19:00 – Kalibunar

17.07.2012. godine:

07:00-09:00 – Karaula
10:00-12:00 – Šešići
15:00-16:00- Ul. Šehida
16:00-17:00 – Kalibunar
17:30- 19:00 – Vrelo

18.07.2012. godine:

07:00-09:00 – Vitovlje
10:00-12:00 – Nova Bila
12:00-13:30 – Donje Putićevo
15:00-17:00- Mehurić
17:30-19:00 – Dolac na Lašvi
19:00-20:00 – Kalibunar

19.07.2012. godine:

07:00-08:00 – Karaula
08:00-09:00 – Šešići
09:00-10:00 – Bijelo Bučje
11:00–13:00 – Nova Bila
15:00-17:00 – Kalibunar
17:00- 19:00 – Dolac na Lašvi
19:00-20:30 – Donje Putićevo

20.07.2012. godine:

08:00-10:00 – Turbe
12:00-14:00 – Kalibunar
15:00-16:00- Nova Bila
16:30-17:30 – Turbe
18:00-19:00 – Karaula

21.07.2012. godine:

07:30-09:00 – Lager
10:00-12:00 – Dolac na Lašvi
13:00-14:30 – Nova Bila
15:00-17:00 – Mehurić
17:00-19:00 – Dolac na Lašvi
19:00-20-30 – Kalibunar

22.07.2012.godine:

07:00 – 09:00 – Turbe
10:00 – 11:00 – Kalibunar
11:30 – 13:00 – Mehurić – Lager
14:00 – 15:00 – Donje Putićevo
16:00 – 18:00 – Mehurić
19:00 – 20:00 – Nova Bila

23.07.2012.godine:

07:00-09:00 – Mehurić-Han Bila
10:00 – 12:00 – Nova Bila
13:00 – 14:30 – Dolac na Lašvi
15:00 – 17:00 – ul.Šehida
17:00 – 19:00- Turbe

24.07.2012. godine:

07:00-08:00 – Karaula
09:00-10:00 – Turbe
11:00-12:00 – Donje Putićevo
13:00-14:30 – Kalibunar
15:30-18:00 – Mehurić
18:30- 19:30- ul.Aleja

25.07.2012. godine:

07:00-09:00 – Kalibunar
09:30-11:00 – Dolac na Lašvi
12:00-14:00 – Nova Bila
15:00-16:00 – Dolac na Lašvi
16:30- 18:00– Nova Bila
19:00-20:30 – ul.Šehida

26.07.2012. godine:

07:00-09:30 – Vitovlje
10:00-11:00 – Turbe
12:00-14:00 – Kalibunar
15:00 –16:00- Nova Bila
16:30-18:00 – Dolac na Lašvi
18.30-20:30 – Donje Putićevo

27.07.2012. godine:

07:30-09:00 – Nova Bila
10:00-12:00 – Kalibunar
12:00-14:00 – Ul. Šehida
15:00–16:00- Kalibunar
16:00 -18:00 – Turbe
18:30 –20:30- Vrelo

28.07.2012. godine:

07:30-09:00 – Mehurić – Lager
10:00-12:00 – Dolac na Lašvi
13:00- 14:30- Nova Bila
15:30-18:00 – Mehurić
18:30-20:00 – Turbe

29.07.2012. godine:

08:00-09:00 – Kalibunar
10:00-12:00 – Dolac na Lašvi
12:00-14:00 – Nova Bila
15:00-17:00 – Turbe
17:00-18:00- Kalibunar
18:30-20:30- Turbe

30.07.2012.godine:

07:00 – 09:00- Nova Bila
10:00 – 13:00 – Han Bila – Mehurić
13:30 – 14:30 – Dolac na Lašvi
15:30 – 18:00 – Mehurić
18:30 – 20:00 – Karaula

31.07.2012.godine:

07:00 – 09:00- Nova Bila
10:00 – 13:00 – Han Bila – Mehurić
13:30 – 14:30 – Dolac na Lašvi
15:30 – 18:00 – Mehurić
18:30 – 20:00 – Karaula

 

(www.Travnicki.info)

01.07.2012. godine                 07:00-09:00 –  Turbe

                                               11:00-13:00 –  Dolac na Lašvi

                                               15:00-16:00 –  Han Bila – Rudnik Bila

                                               17:00-18:00 –  Turbe

                                               18:00-19:30 –  Gornji Dolac

 

 

02.07.2012. godine                 07:00-09:00 –  Pode – Lager

                                               10:00-12:00 –  Han Bila – Rudnik Bila

                                               13:00-14:00 –  Nova Bila

                                               15:00-16:30 –  Turbe

                                                    17:00-19:00 –   Vitovlje

 

03.07.2012. godine                 07:00-09 :00 – Kalibunar

                                               10:00-12:00 –  Nova Bila

                                               13:00-14:30 –  Dolac na Lašvi

                                               15:00-17:00 – Turbe

                                                    17:00-18.00 –  Donje Putićevo

                                               18:00-19:30 –  Gornji Dolac

 

04.07.2012. godine                 07:00-09:00 – Karaula

                                               10:00-12:00 – Bjelo Bučje

                                               13:00-14:00 – Donje Putićevo

 

                                               15:00-17:00 – Dolac na Lašvi

                                                    17:00-19:00 – Nova Bila

 

05.07.2012. godine                 07:00-10:00 –  Turbe

                                               11:00-13:00 –   Nova Bila  

                                               13:00-14:00 –  Dolac na Lašvi

                                               15:00-16:30 –  ul. Šehida 

                                                17:00-18:00 –   Kalibunar

                                                    18:00-19:30 –  Dolac na Lašvi

 

 

06.07.2012. godine                 07:00-09:00 –  Nova Bila 

                                               10:00-11:00 –  Donje Putićevo

                                                12:00-14:00 –  Vitovlje

                                               15:00-17:00 –  Turbe

                                                    17.30-19:00 –  Dolac na Lašvi

 

07.07.2012. godine                 07:00-09:00 –  Turbe

                                               10:00-12:00 –  Dolac na Lašvi

                                               12:00-14:00 –  Donje Putićevo

15:00-17:00 –  ul.Šehida

17:00-19:00-    Kalibunar

 

08.07.2012. godine                 07:00-10:00 – Kalibunar

                                               11:00-13:00 – Dolac na Lašvi

                                                    13:00-14:30 – Nova Bila

                                               15:00-17:00 – Turbe

                                                             17:00-19:00-  ul-Šehida

 

09.07.2012. godine                

                                               10:00 – 12:00 – Kalibunar

                                                    12:30 – 14:30 – Šešići

                                                    15:00 – 17:00 – Kalibunar

                                                    19:00 – 20:30 – Nova Bila

 

10.07.2012. godine                 07:00-09:00 – Turbe  

                                               10:00-12:00 – Nova Bila

                                                    13:00-14:00 – Dolac na Lašvi

                                               15:00-16:30 – Kalibunar

                                                    17:00-18:30 – Mehurić

                                                        19:00-20:00 – Dolac na Lašvi

 

 

11.07.2012. godine                 08:00-10:00 – Donje Putićevo

                                               10:00-12:00 – Kalibunar

                                                    12:30-14:00 – Dolac Na Lašvi

                                               15:30-17:00 – Mehurić – Lager

                                                    17:00-18:00-  Han Bila

                                                    19:00-20:00-  Kalibunar

 

12.07.2012. godine                 07:00-09:00 – Dolac na Lašvi

                                                    09:00-11:00-   Kalibunar

                                               12:00-14:30 – Nova  Bila

                                                    15:00-17:00 –  Šešići

                                                    17:30-19:00 –  Vitovlje

 

 

13.07.2012. godine                 08:00-10:00 –  Turbe

                                               10:00-12:00 –   Kalibunar  

                                               12:00-14:00 –   Dolac na  Lašvi  

                                                    15:00- 16:00-   Nova Bila

                                                    17:00- 18:30 –  Karaula

                                                    19:00- 20:00 –  Šešići

 

 

 

14.07.2012. godine                 07:30-09:00 – Han Bila – Rudnik Bila

                                               10:00-12:00 – Lager

                                                    13:00-14:30 – Dolac na Lašvi

                                               15:30-17:00 – Mehurić

                                                             17:30-19:00 – Kalibunar

                                                     19:00-20:30 – Turbe

 

15.07.2012. godine                 07:00-09:00 –  Nova Bila

                                               10:00-11:00 –  Karaula

                                                    11:00-12:00 –  Bjelo Bučje

                                               13:00-14:00 –  Turbe  

                                                    15:30- 17:30-   Dolac na Lašvi

                                                    18:00 -19:00 –  Mehurić

                                                    19:00-20:30 –   Han Bila

 

16.07.2012. godine                 07:00-09:00 –  Kalibunar   

                                               10:00-12:00 –  Dolac na Lašvi

                                                    13:00-14:30 –  Nova Bila

                                               15:00-17:00 –  Turbe

                                                    17:00-19:00 –  Kalibunar 

 

 

17.07.2012. godine                 07:00-09:00 –  Karaula

                                               10:00-12:00 –  Šešići

                                                    15:00-16:00-   Ul. Šehida

                                               16:00-17:00 –  Kalibunar

                                                    17:30- 19:00 –  Vrelo

 

18.07.2012. godine                 07:00-09:00 –  Vitovlje

                                               10:00-12:00 –  Nova Bila

                                                    12:00-13:30 –  Donje Putićevo

                                                    15:00-17:00-   Mehurić

                                               17:30-19:00 –  Dolac na Lašvi

                                                    19:00-20:00 –  Kalibunar

                                                    

 

19.07.2012. godine                 07:00-08:00  – Karaula

                                                    08:00-09:00 –  Šešići  

                                               09:00-10:00 –  Bijelo Bučje

                                                    11:00–13:00 – Nova Bila

                                               15:00-17:00 –  Kalibunar

                                                    17:00- 19:00 – Dolac na Lašvi

                                                       19:00-20:30 – Donje Putićevo

 

20.07.2012. godine                 08:00-10:00 – Turbe

                                               12:00-14:00 – Kalibunar  

                                                    15:00-16:00-   Nova Bila

                                               16:30-17:30 – Turbe

                                                    18:00-19:00 – Karaula  

                                                        

 

 

21.07.2012. godine                 07:30-09:00 –  Lager

                                               10:00-12:00 –  Dolac na Lašvi

                                                    13:00-14:30 –  Nova Bila

                                               15:00-17:00 –  Mehurić

                                                    17:00-19:00 –  Dolac na Lašvi

                                                    19:00-20-30 –  Kalibunar

 

22.07.2012.godine                       07:00 – 09:00 – Turbe  

                                                   10:00 – 11:00 –  Kalibunar

                                                       11:30 – 13:00 –  Mehurić – Lager

                                                   14:00 – 15:00 –  Donje Putićevo

                                                   16:00 – 18:00 –  Mehurić

                                                   19:00 – 20:00 –  Nova Bila

 

23.07.2012.godine                      07:00-09:00     Mehurić-Han Bila   

                                                      10:00 – 12:00 –  Nova Bila

                                                  13:00 – 14:30 –   Dolac na Lašvi

                                                  15:00 – 17:00    ul.Šehida

                                                  17:00 – 19:00-    Turbe

 

24.07.2012. godine                 07:00-08:00 –  Karaula

                                               09:00-10:00 –  Turbe

                                               11:00-12:00 –  Donje Putićevo

                                                    13:00-14:30 –  Kalibunar

                                               15:30-18:00 –  Mehurić

                                                    18:30- 19:30-  ul.Aleja

 

25.07.2012. godine                 07:00-09:00 – Kalibunar

                                               09:30-11:00 –  Dolac na Lašvi

                                               12:00-14:00 – Nova Bila

                                               15:00-16:00 – Dolac  na Lašvi

                                                    16:30- 18:00– Nova Bila

                                                    19:00-20:30 – ul.Šehida

 

26.07.2012. godine                 07:00-09:30 –  Vitovlje

                                               10:00-11:00 –  Turbe

                                                    12:00-14:00 –  Kalibunar  

                                                15:00 –16:00-   Nova Bila  

                                               16:30-18:00 –   Dolac  na Lašvi

                                                    18.30-20:30 –   Donje Putićevo

 

 

27.07.2012. godine                 07:30-09:00 – Nova Bila   

                                               10:00-12:00 – Kalibunar

                                                    12:00-14:00 – Ul. Šehida

                                               15:00–16:00-   Kalibunar

16:00 -18:00 – Turbe

18:30 –20:30-  Vrelo

 

 

 

28.07.2012. godine                 07:30-09:00 – Mehurić – Lager

                                               10:00-12:00 – Dolac na Lašvi

                                                    13:00- 14:30- Nova Bila

                                                    15:30-18:00 – Mehurić

                                               18:30-20:00 – Turbe

                                                   

 

29.07.2012. godine                

                                               08:00-09:00 –   Kalibunar

                                                    10:00-12:00 –   Dolac na Lašvi

                                                    12:00-14:00 –   Nova Bila

                                               15:00-17:00 –  Turbe

                                                    17:00-18:00-    Kalibunar

                                                    18:30-20:30-    Turbe

 

30.07.2012.godine                        07:00 – 09:00-   Nova Bila

                                                    10:00 – 13:00 –  Han Bila –  Mehurić

                                                    13:30 – 14:30 –   Dolac na Lašvi

                                                    15:30 – 18:00 –  Mehurić

                                                    18:30 – 20:00    Karaula

 

31.07.2012.godine                        07:00 – 09:00-   Nova Bila

                                                    10:00 – 13:00 –  Han Bila –  Mehurić

                                                    13:30 – 14:30 –   Dolac na Lašvi

                                                    15:30 – 18:00 –  Mehurić

                                                    18:30 – 20:00    Karaula

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!