Arhiva

Raspored radara u Travniku (VIII)

Policijska stanica Travnik dostavila nam je raspored rada njihovog mobilnog uređaja za mjerenje brzine, TraffiPatrol XRD na području općine Travnik za VIII mjesec 2012. godine.

Vozačima i pored ovoga sugerišemo da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju, te vožnju i odstojanje između vozila prilagode uslovima na putu.

01.08.2012. godine

07:00-09:00 – Dolac na Lašvi

11:00-13:00 – Han Bila – Rudnik Bila
15:00-16:00 – Nova Bila
17:00-18:00 – Gornji Dolac
18:00-19:30 – Turbe

02.08.2012. godine

07:00-09:00 – Pode – Lager
10:00-12:00 – Han Bila – Rudnik Bila
13:00-14:00 – Nova Bila
15:00-16:30 – Turbe
17:00-19:30 – Vitovlje

03.08.2012. godine

07:00-09 :00 – Kalibunar
10:00-12:00 – Nova Bila
13:00-14:30 – Dolac na Lašvi
15:00-17:00 – Turbe
17:00-18.00 – Donje Putićevo
18:00-19:30 – Gornji Dolac

04.08.2012. godine

07:00-09:00 – Karaula
10:00-12:00 – Bjelo Bučje
13:00-14:00 – Donje Putićevo
15:00-17:00 – Dolac na Lašvi
17:00-19:00 – Nova Bila

05.08.2012. godine

07:00-10:00 – Turbe
11:00-13:00 – Nova Bila
13:00-14:00 – Dolac na Lašvi
15:00-16:30 – ul. Šehida
17:00-18:00 – Kalibunar
18:00-19:30 – Dolac na Lašvi

06.08.2012. godine

07:00-09:00 – Nova Bila
10:00-11:00 – Donje Putićevo
12:00-14:00 – Vitovlje
15:00-17:00 – Turbe
17.30-19:00 – Dolac na Lašvi

07.08.2012. godine

07:00-09:00 – Turbe
10:00-12:00 – Dolac na Lašvi
12:00-14:00 – Donje Putićevo
15:00-17:00 – ul.Šehida
17:00-19:00- Kalibunar

08.08.2012. godine

07:00-10:00 – Kalibunar
11:00-13:00 – Dolac na Lašvi
13:00-14:30 – Nova Bila
15:00-17:00 – Turbe
17:00-19:00- ul-Šehida

09.08.2012. godine

10:00 – 12:00 – Kalibunar
12:30 – 14:30 – Šešići
15:00 – 17:00 – Kalibunar
18:00 – 20:00 – Nova Bila

10.08.2012. godine

07:00-09:00 – Turbe
10:00-12:00 – Nova Bila
13:00-14:00 – Dolac na Lašvi
15:00-16:30 – Kalibunar
17:00-18:30 – Mehurić
19:00-20:00 – Dolac na Lašvi

11.08.2012. godine

08:00-10:00 – Donje Putićevo
10:00-12:00 – Kalibunar
12:30-14:00 – Dolac Na Lašvi
15:30-17:00 – Mehurić – Lager
17:00-18:00- Han Bila
19:00-20:00- Kalibunar

12.08.2012. godine

07:00-09:00 – Dolac na Lašvi
09:00-11:00- Kalibunar
12:00-14:30 – Nova Bila
15:00-17:00 – Šešići
17:30-20:00 – Vitovlje

13.08.2012. godine

08:00-10:00 – Turbe
10:00-12:00 – Kalibunar
12:00-14:00 – Dolac na Lašvi
15:00- 16:00- Nova Bila
17:00- 18:30 – Karaula
19:00- 20:00 – Šešići

14.08.2012. godine

07:30-09:00 – Han Bila – Rudnik Bila
10:00-12:00 – Lager
13:00-14:30 – Dolac na Lašvi
15:30-17:00 – Mehurić
17:30-19:00 – Kalibunar
19:00-20:30 – Turbe

15.08.2012. godine

07:00-09:00 – Nova Bila
10:00-11:00 – Karaula
11:00-12:00 – Bjelo Bučje
13:00-14:00 – Turbe
15:30- 17:30- Dolac na Lašvi
18:00 -19:00 – Mehurić
19:00-20:30 – Han Bila

16.08.2012. godine

07:00-09:00 – Kalibunar
10:00-12:00 – Dolac na Lašvi
13:00-14:30 – Nova Bila
15:00-17:00 – Turbe
17:00-19:00 – Kalibunar

17.08.2012. godine

07:00-09:00 – Karaula
10:00-12:00 – Šešići
15:00-16:00- Ul. Šehida
16:00-17:00 – Kalibunar
17:30- 19:00 – Vrelo

18.08.2012. godine

07:00-09:00 – Vitovlje
10:00-12:00 – Nova Bila
12:00-13:30 – Donje Putićevo
15:00-17:00- Mehurić
17:30-19:00 – Dolac na Lašvi
19:00-20:00 – Kalibunar

19.08.2012. godine

07:00-08:00 – Karaula
08:00-09:00 – Šešići
09:00-10:00 – Bijelo Bučje
11:00–13:00 – Nova Bila
15:00-17:00 – Kalibunar
17:00- 19:00 – Dolac na Lašvi
19:00-20:30 – Donje Putićevo

20.08.2012. godine

08:00-10:00 – Turbe
12:00-14:00 – Kalibunar
15:00-16:00- Nova Bila
16:30-17:30 – Turbe
18:00-19:00 – Karaula

21.08.2012. godine

07:30-09:00 – Lager
10:00-12:00 – Dolac na Lašvi
13:00-14:30 – Nova Bila
15:00-17:00 – Mehurić
17:00-19:00 – Dolac na Lašvi
19:00-20-30 – Kalibunar

22.08.2012.godine

07:00 – 09:00 – Turbe
10:00 – 11:00 – Kalibunar
11:30 – 13:00 – Mehurić – Lager
14:00 – 15:00 – Donje Putićevo
16:00 – 18:00 – Mehurić
19:00 – 20:00 – Nova Bila

23.08.2012.godine

07:00-09:00 – Mehurić-Han Bila
10:00 – 12:00 – Nova Bila
13:00 – 14:30 – Dolac na Lašvi
15:00 – 17:00 – ul.Šehida
17:00 – 19:00- Turbe

24.08.2012. godine

07:00-08:00 – Karaula
09:00-10:00 – Turbe
11:00-12:00 – Donje Putićevo
13:00-14:30 – Kalibunar
15:30-18:00 – Mehurić
18:30- 19:30- ul.Aleja

25.08.2012. godine

07:00-09:00 – Kalibunar
09:30-11:00 – Dolac na Lašvi
12:00-14:00 – Nova Bila
15:00-16:00 – Dolac na Lašvi
16:30- 18:00– Nova Bila
19:00-20:30 – ul.Šehida

26.08.2012. godine

07:00-09:30 – Vitovlje
10:00-11:00 – Turbe
12:00-14:00 – Kalibunar
15:00 –16:00- Nova Bila
16:30-18:00 – Dolac na Lašvi
18.30-20:30 – Donje Putićevo

27.08.2012. godine

07:30-09:00 – Nova Bila
10:00-12:00 – Kalibunar
12:00-14:00 – Ul. Šehida
15:00–16:00- Kalibunar
16:00 -18:00 – Turbe
18:30 –20:30- Vrelo

28.08.2012. godine

07:30-09:00 – Mehurić – Lager
10:00-12:00 – Dolac na Lašvi
13:00- 14:30- Nova Bila
15:30-18:00 – Mehurić
18:30-20:00 – Turbe

29.08.2012. godine

08:00-09:00 – Kalibunar
10:00-12:00 – Dolac na Lašvi
12:00-14:00 – Nova Bila
15:00-17:00 – Turbe
17:00-18:00- Kalibunar
18:30-20:30- Turbe

30.08.2012.godine

07:00 – 09:00- Nova Bila
10:00 – 13:00 – Han Bila – Mehurić
13:30 – 14:30 – Dolac na Lašvi
15:30 – 18:00 – Mehurić
18:30 – 20:00 – Karaula

31.08.2012.godine

07:00 – 09:00- Nova Bila
10:00 – 13:00 – Han Bila – Mehurić
13:30 – 14:30 – Dolac na Lašvi
15:30 – 18:00 – Mehurić
18:30 – 20:00 – Karaula

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!